poströstning

Skriftlig fråga 2001/02:829 av Axelsson, Christina (s)

Axelsson, Christina (s)

den 1 mars

Fråga 2001/02:829

av Christina Axelsson (s) till statsrådet Britta Lejon om poströstning

Omkring en tredjedel av väljarna poströstade i riksdagsvalet 1998. För ett högt valdeltagande är det angeläget att denna möjlighet bibehålls. Postkontoret är viktigt för det demokratiska deltagandet. Detta betonas i proposition 2001/02:53 Ändringar i vallagen, m.m. där regeringen framhåller att poströstningen bör behållas som huvudregel för röstning som inte sker i vallokal. Regeringen betonar också att det finns stora risker för ett lägre valdeltagande om en försämrad poströstningsservice sker nära inpå ett val. Detta synsätt förstärks ytterligare av KU:s betänkande 2001/02:KU:8 där utskottet anför att det är nödvändigt att Posten AB tar ansvar för att ge medborgarna denna demokratiska service.

I min hemkommun Huddinge ska posten nu omändras, kanske till post-i-butik. Många undrar då om hur poströstningen praktiskt ska ske. Det kan ju inte vara meningen att medborgarna ska rösta mellan mjölkdisken och brödhyllan.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta i syfte att säkra möjligheterna för medborgarna att poströsta?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-03-01 Anmäld: 2002-03-05 Besvarad: 2002-03-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-03-14)