Postnords upphandling av bilar

Skriftlig fråga 2019/20:954 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Som om det inte vore nog med Postnords bekymmer med fallande brevvolymer har företaget tvingats att akut ställa av ca 100 fordon i Umeå. Detta har skett efter flertalet incidenter där de nya bilarnas bromsverkan kraftigt försämrats. Flera hundra bilar har nu tagits ur drift norr om Dalälven. Postnords nya bilar klarar helt enkelt inte av vinterväglaget, och det är häpnadsväckande att Postnord har upphandlat en bilmodell som inte klarar en mild vinter. Det här kunde ha slutat riktigt illa för personalen på Postnord, och i förlängningen hotar en sådan här misslyckad upphandling även kundernas förtroende för företaget.

Min fråga till näringsminister Ibrahim Baylan utifrån det ovan beskrivna är:

 

Avser ministern att vidta åtgärder för att liknande incidenter som det Postnord råkade ut för i sin upphandling av bilar inte ska hända igen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-02-13 Överlämnad: 2020-02-13 Anmäld: 2020-02-14 Svarsdatum: 2020-02-26 Sista svarsdatum: 2020-02-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga