Postnords samhällsuppdrag

Skriftlig fråga 2017/18:1118 av Kalle Olsson (S)

Kalle Olsson (S)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Enligt postlagen ska det finnas en posttjänst som möjliggör för medborgare och företag i hela landet att ta emot brev och andra adresserade försändelser. Det är emellertid känt att Postnord, den största och i många delar av landet ende postaktören, har haft stora problem att leverera i enlighet med sitt uppdrag och allmänhetens förväntningar. I medierna rapporteras återkommande om brev som har kommit bort, alternativt delats ut för sent, och om en bristande dialog i kundkontakter. Det är uppenbart att Postnords förtroende och rykte har skadats. 

Då jag möter företrädare för näringslivet i Jämtlands län vittnar dessa om hur Postnords brister slår mot företagens konkurrenskraft. Detta blir inte minst kännbart för företagare som hanterar stora brevvolymer och näringsidkare på landsbygd med långa avstånd till kund, avsaknad av bredbandslösningar och där Postnord är den ende tillgänglige aktören. 

I fjol höstas lämnade företrädare för näringslivet i Östersunds kommun och företrädare för Region Jämtland Härjedalen en gemensam skrivelse till Näringsdepartementet. I skrivelsen anges en rad problem kopplade till postservicen. Bland annat påpekas brister i leverans och servicegrad till företag och medborgare, osäkerheter när det gäller distribution av produkter och tjänster till företags kunder och försämringar när det gäller affärsutveckling med bas i digitalisering som näthandel.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson följande:

 

Vilka åtgärder avser regeringen att vidta för att säkerställa att postservicen håller hög kvalitet i hela landet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-03-28 Överlämnad: 2018-03-29 Sista svarsdatum: 2018-04-04 Anmäld: 2018-04-10 Svarsdatum: 2018-04-12
Svar på skriftlig fråga