Postnords eventuella avgift för paket

Skriftlig fråga 2017/18:620 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Utöver att ta ut moms på 25 procent av värdet på en vara för postordervaror från Kina planerar Postnord att införa en administrationsavgift på 125 kronor per paket. Denna avgift kommer att tas ut oavsett varuvärdet och till synes oavsett storleken på paketet. Att man tar ut moms på importerade varor är en självklarhet, precis som det är självklart att Postnord ska kunna ta betalt för kostnaden av hanteringen. Att däremot belägga kunder med en och samma avgift oavsett hur svåra paketen är att hantera är däremot märkligt i mångas ögon.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Hur ser ministern på det ovan beskrivna, och avser ministern och regeringen att göra något åt den senaste tidens slarv med att ta ut moms?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-01-22 Överlämnad: 2018-01-23 Anmäld: 2018-01-24 Svarsdatum: 2018-01-31 Sista svarsdatum: 2018-01-31
Svar på skriftlig fråga