Postnords brevkvalitet för inrikespost

Skriftlig fråga 2017/18:465 av Erik Ottoson (M)

Erik Ottoson (M)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Opinionsundersökningsföretaget Demoskop har genomfört en alternativ undersökning av brevkvaliteten hos Postnord. Uppdragsgivaren är ett stort antal företag på landsbygden. Undersökningen visar att endast 64 procent av breven kommer fram dagen därpå. Den siffra som Postnord angett i den senaste undersökningen är 93 procent.

Demoskops undersökning visar att Postnord inte heller klarar det nya krav som införs vid årsskiftet, det vill säga att 95 procent av alla brev ska vara framme efter två dagar. Enligt undersökningen rörde det sig om 93 procent under undersökningsperioden, vilket var den 22 och 23 november.

Skillnaderna, framför allt när det gäller övernattsbefordran, är oroväckande stora i de två olika undersökningarna. Det innebär bland annat att Postnord inte når det lagstadgade målet på att 85 procent av breven ska komma fram dagen därpå.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

 

Vilka åtgärder har statsrådet och regeringen vidtagit för att öka Postnords brevkvalitet för inrikespost, och vilka åtgärder ämnar statsrådet vidta med anledning av det låga antal brev som kommer fram med övernattsbefordran enligt Demoskops undersökning?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-12-12 Överlämnad: 2017-12-13 Anmäld: 2017-12-14 Svarsdatum: 2017-12-27 Sista svarsdatum: 2017-12-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga