Postnords agerande

Skriftlig fråga 2016/17:61 av Teres Lindberg (S)

Teres Lindberg (S)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Postnord är det företag som genom PTS beslut om tillståndsvillkor tillhandahåller den samhällsomfattande posttjänsten. Detta omfattar, med några få undantag, daglig postservice till alla hushåll, företag och organisationer.

I dagarna har konflikten mellan Postnord och olika fastighetsägare satts under lupp, samtidigt som privatpersoner från hela landet vittnar om en icke-fungerande postutdelning.

Det är naturligtvis behjärtansvärt att Postnord använder brevbärarnas arbetsmiljö som anledning till att inte dela ut posten, men ur ett samhällsperspektiv är det förödande när individer och företag inte får sin post och i stället tvingas hämta den själv, ibland flera kilometer bort. 

År 2008 meddelade regeringen att kravet på att alla fastighetsägare ska installera postboxar senast 2011 försvann ur PTS allmänna råd. Det verkar dock som om Postnord fem år senare missat den informationen.

Personligen anser jag att det är på tiden att regeringen ändrar sin inställning till fastighetsboxar och därmed ger fastighetsägare en rimlig möjlighet att installera desamma utan att det drabbar tredjeman.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

 

Hur ställer sig statsrådet till Postnords agerande och vilka åtgärder ämnar statsrådet vidta för att se till att medborgare får sin post utdelad?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-10-03 Överlämnad: 2016-10-04 Anmäld: 2016-10-11 Svarsdatum: 2016-10-12 Sista svarsdatum: 2016-10-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga