Postnord och otillåten cabotagetrafik

Skriftlig fråga 2018/19:896 av Thomas Morell (SD)

Thomas Morell (SD)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Måndagen den 12 augusti stoppade trafikpolisen en bulgarisk dragbil med en trailer från Postnord. Vid den efterföljande kontroll som polisen utförde visade det sig att det var fråga om otillåten cabotagetransport, ännu en gång! Händelsen är alltså inte unik utan Postnord har enligt medieuppgifter vid åtminstone tre tidigare tillfällen figurerat i rapporter om otillåten cabotagetrafik.

Det är synnerligen allvarligt att ett bolag där svenska staten är delägare ägnar sig åt den här typen av transporter. Den svenska  åkerinäringen lider av osund konkurrens, och detta har påtalats för regeringen ett flertal gånger. Otillåten cabotagetrafik är ett av de allvarligare lagbrotten som sätter en sund marknad ur spel. Därför är det direkt provocerande när ett bolag som staten är delägare i gång på gång figurerar i rapporter kring otillåten cabotagetrafik!

Staten, om någon, borde väl sköta sina transporter efter regelboken! Att staten föregår med gott exempel är ett rimligt krav landets medborgare kan ställa på statlig verksamhet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att statliga bolag inte ska nyttja olagliga godstransporter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-08-19 Överlämnad: 2019-08-19 Anmäld: 2019-08-29 Svarsdatum: 2019-09-02 Sista svarsdatum: 2019-09-02
Svar på skriftlig fråga