postmonopolen i EU

Skriftlig fråga 2000/01:95 av Skånberg, Tuve (kd)

Skånberg, Tuve (kd)

den 19 oktober

Fråga 2000/01:95

av Tuve Skånberg (kd) till näringsminister Björn Rosengren om postmonopolen i EU

Det är välkommet att svenska Posten AB numera är avreglerad och att monopolet i Sverige har upphört. Men så länge monopolet i andra europeiska länder kvarstår, har Posten AB konkurrensnackdelar jämfört med postmonopolen i t.ex. Tyskland, Holland och England.

Hur avser näringsministern att inom EU verka för en avreglering av samtliga postmonopol inom EU?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2000-10-19 Anmäld: 2000-10-24 Besvarad: 2000-10-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-10-30)