Postmarknaden

Skriftlig fråga 2019/20:639 av Mikael Larsson (C)

Mikael Larsson (C)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Postmarknaden genomgår en förändring där minskade volymer brev skickas, och samtidigt skickas allt fler paket. Mycket av detta kan härledas till digitaliseringen och till e-handeln. Samtidigt är det viktigt att kunna fortsätta att tillhandahålla service i form av en fungerade postmarknad över hela landet.

Kristina Jonängs utredning Som ett brev på posten presenterade ett antal åtgärder för hur postmarknaden framöver skulle kunna utvecklas. Åtgärder som är genomförda är bland annat ett slopat krav på övernattsbefordran samt att portot kommer att höjas.

Under våren 2019 presenterade Arena för framtidens distribution rapporten En postmodern framtid, med ett antal åtgärder för denna framtid. Denna rapport är också överlämnad till Infrastrukturdepartementet. 

Min fråga till statsrådet blir då:

 

Vad avser statsrådet att göra med rapporten En postmodern framtid?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-13 Överlämnad: 2019-12-16 Anmäld: 2019-12-17 Svarsdatum: 2019-12-30 Sista svarsdatum: 2019-12-30
Svar på skriftlig fråga