Postens service

Skriftlig fråga 2006/07:898 av Johnsson, Jeppe (m)

Johnsson, Jeppe (m)

den 21 mars

Fråga

2006/07:898 Postens service

av Jeppe Johnsson (m)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Postverket har inlett ett försök som innebär att man på en del orter i landet, bland annat i Sölvesborgs kommun, delar ut posten sent på eftermiddagen. Många företag får posten så sent på eftermiddagen att man inte hinner hantera förfrågningar med mera samma dag, i praktiken en fördröjning av postgången med en dag.

Mot en avgift på ca 15 000 kronor per år erbjuds kunden egen postutkörning. Ett annat alternativ som erbjudas är postbox vilket i många fall innebär att den enskilde företagaren i många fall måste köra flera mil (tur och retur) för att hämta sin post, ett förfarande som kommer att orsaka väsentliga kostnader för företaget.

Enligt Posten AB sker förändringen i avsikt att kunna leva upp till statens ägardirektiv om vinst och efter en försökstid har man för avsikt att genomföra försämringarna i hela landet. Rimligen bör statens direktiv till Posten även innefatta krav på service till dess kunder.

I förordningen (1998:1820) om särskild konsekvensanalys av reglers effekter för små företagares villkor föreskrivs bland annat följande: ”2 § När en myndighet under regeringen överväger nya eller förändrade regler som kan ha effekter av betydelse för små företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt skall myndigheten så tidigt som möjligt göra en särskild konsekvensanalys i dessa avseenden och dokumentera denna.”

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att postservicen även i framtiden ska fungera på ett för företag och enskilda acceptabelt sätt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-03-21 Anmäld: 2007-03-21 Besvarad: 2007-03-28 Svar anmält: 2007-03-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-03-28)