Postens regionalpolitiska ansvar

Skriftlig fråga 1997/98:599 av Hietala Nordlund, Barbro (s)

Hietala Nordlund, Barbro (s)
Fråga 1997/98:599 av Barbro Hietala Nordlund (s) till kommunikationsministern om Postens regionalpolitiska ansvar

I den regionalpolitiska propositionen 1997/98:62 deklarerar regeringen sin avsikt att förstärka uppföljningen av det regionala utfallet av organisatoriska och sysselsättningsmässiga förändringarna i den statliga sektorn. Regeringen skall gentemot berörda myndigheter förtydliga kravet på regionalt hänsynstagande. I proposition 1997/98:127 Statens ansvar på postområdet föreslås åtgärder för att skapa garantier för att målet om en rikstäckande postservice skall uppfyllas. Något vidare regionalpolitiskt ansvarstagande anges inte. Från Posten AB finns fortfarande hoten om en planerad nedläggning av serviceterminaler i landsbygden. Postens serviceterminaler är av stor regionalpolitisk betydelse. I Borlänge berörs omkring 100 personer om arbetsplatsen avvecklas.

Avser statsrådet vidta några åtgärder med anledning av eventuell nedläggning av Postens serviceanläggning i Borlänge?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-03-23 Anmäld: 1998-03-30 Besvarad: 1998-04-01
Svar på skriftlig fråga