Posten AB

Skriftlig fråga 2000/01:917 av Skånberg, Tuve (kd)

Skånberg, Tuve (kd)

den 16 mars

Fråga 2000/01:917

av Tuve Skånberg (kd) till näringsminister Björn Rosengren om Posten AB

Regeringen har, genom Näringsdepartementet, gett Posten AB i uppdrag att tillhandahålla en grundläggande kassaservice. Avtalet utgår den 31 mars i år. Denna verksamhet kommer inte att bära sina kostnader och Posten AB:s styrelse och ledning har begärt full kostnadstäckning för detta av regeringen. Någon överenskommelse om kostnadstäckning föreligger ännu inte, varför Posten AB har sett det nödvändigt att göra en avsättning för framtida beräknade underskott med 3,3 miljarder kronor den närmaste femårsperioden.

När ämnar näringsministern teckna ett nytt avtal med Posten AB?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2001-03-16 Anmäld: 2001-03-27 Besvarad: 2001-03-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-03-27)