Post Danmarks tveksamma agerande på distributionsmarknaden

Skriftlig fråga 2013/14:245 av Vestlund, Börje (S)

Vestlund, Börje (S)

den 18 december

Fråga

2013/14:245 Post Danmarks tveksamma agerande på distributionsmarknaden

av Börje Vestlund (S)

till statsrådet Peter Norman (M)

Det danska logistikföretaget FK Distribution har den 11 december 2013 lämnat in en över 80 sidor lång klagan till den danska Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, där man vill visa att Post Danmark, som till 60 procent ägs av svenska staten genom Postnord, missbrukar sin ledande marknadsställning.

FK Distribution kritiserar den danska posten, Post Danmark, för att agera aggressivt och med hjälp av prisdumpning slå ut konkurrenter. Post Danmark har för att bredda sin finansiering fört in allt fler tjänster i sin verksamhet, bland annat reklamutdelning och paketdistribution. Post Danmark har sedan 2010 reducerat priserna alltmer för att undvika konkurrens och sätter nu priser som ligger långt under de faktiska omkostnaderna. Det innebär att inkomster från porto på vanliga brev genom korssubventionering används för att kunna hålla priser på andra tjänster under en marknadsmässig nivå.

Post Danmarks pris på utdelning av reklam är endast en tiondel av priset på utdelning av post vid en jämförelse av samma vikt på försändelsen. Det tyder på att Post Danmark inte låter reklamutdelningen bära sina egna kostnader för lager och logistik. Andra distributionsföretag, som saknar inkomster från ordinarie brevdistribution och de förmånliga villkor som Post Danmark har för sin logistik, slås därmed ut från marknaden.

I egenskap av majoritetsägare är svenska staten direkt ansvarig för Post Danmarks agerande på den danska marknaden för distribution.

Avser statsrådet Peter Norman att vidta åtgärder för att säkerställa att ett bolag där svenska staten är majoritetsägare inte bidrar till att snedvrida förutsättningarna för en effektiv konkurrens?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-12-18 Anmäld: 2013-12-18 Besvarad: 2014-01-10 Svar anmält: 2014-01-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-01-10)