Positionsbestämning av personer i känslig verksamhet

Skriftlig fråga 2018/19:597 av Beatrice Ask (M)

Beatrice Ask (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Dagens Nyheter rapporterade nyligen att hundratusentals svenskar får sin position loggad via gps och att informationen rapporteras till utländska servrar. Detta gäller även flera personer som arbetar inom känslig verksamhet som försvaret, Säkerhetspolisen eller kärnkraftverk. Möjligheten att genomföra positionering både på arbetsplatsen och i hemmet gör att enskilda individer lätt kan identifieras.

Problemet är känt sedan tidigare fall, även utomlands, där till exempel soldaters deltagande i internationella insatser har kunnat loggas. De berörda myndigheterna i Sverige har olika policy när det gäller hur anställda får hantera sina mobiltelefoner och i vilken utsträckning dessa får användas på arbetet.

Frågan om positionering av personer inom känslig verksamhet belyser en av många utmaningar som är förknippade med införandet av ny teknik som förenklar människors liv men samtidigt kan medföra säkerhetsrisker. Det behövs en större medvetenhet kring dessa risker och samtidigt ett strukturerat förhållningssätt och regelverk för att kunna hantera dem.

Jag skulle med anledning av ovanstående vilja fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att riskerna med positionsbestämning och möjlig identifiering av personer som arbetar i verksamhet som är känslig för rikets säkerhet ska kunna hanteras?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-04-29 Överlämnad: 2019-04-30 Anmäld: 2019-05-02 Sista svarsdatum: 2019-05-08 Svarsdatum: 2019-05-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga