porrfria hotell för ordförandeskapets gäster

Skriftlig fråga 1999/2000:1173 av Hoffmann, Ulla (v)

Hoffmann, Ulla (v)

den 27 juni

Fråga 1999/2000:1173

av Ulla Hoffmann (v) till utrikesminister Anna Lindh om porrfria hotell för ordförandeskapets gäster

Internationellt anses Sverige vara ett av världens mest jämställda länder. Jämställdhetsfrågan är också en av de frågor som, enligt uppgift, regeringen har för avsikt att lyfta under det svenska ordförandeskapet.

Den senaste tiden har det i bl.a. fackpressen pågått en debatt om pornografiutbudet på hotellrum och gästernas möjlighet att få tillgång till porrfria rum på samma sätt som det är en självklar rättighet att kunna få rökfria rum. Hotellpersonalen tvingas ge rumsservice i de rum där de vet att gästen sitter och tittar på porrfilmer och de vittnar om sexuella trakasserier som de utsätts för. Hotellens utbud av porrfilmer är en fråga om såväl arbetsmiljö som jämställdhet.

Inför det svenska ordförandeskapet 2001 kommer ett stort antal hotellrum att handlas upp. En självklarhet för ett land som månar om sitt rykte som jämställt är att de hotellrum som regeringen erbjuder sina gäster är porrfria. Det borde vara självklart att Sverige erbjuder kvinnofridscertifierade hotell på samma sätt som vi kan erbjuda miljöcertifierade.

Min fråga till utrikesministern är därför:

Vilka åtgärder avser regeringen vidta för att Sveriges gäster, kvinnliga som manliga, under ordförandeskapet ska kunna bo i porrfria hotellrum?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-06-28 Besvarad: 2000-07-11 Anmäld: 2000-09-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-07-11)