porr på fängelserna

Skriftlig fråga 1999/2000:688 av Fransson, Sonja (s)

Fransson, Sonja (s)

den 13 mars

Fråga 1999/2000:688

av Sonja Fransson (s) till justitieminister Laila Freivalds om porr på fängelserna

I den pågående debatten om hårdporr i kabel-TV-kanalerna har det framkommit att interner på fängelser sitter och ser på dessa filmer under nätterna. I vissa fall står man själv för anslutningen, i andra fall är det staten som abonnerar på kanalerna. Det här handlar om interner som i många fall begått våldshandlingar, många sitter dessutom inne för att ha misshandlat kvinnor. Många har säkert i sin uppväxt inte fått uppleva kärlek och respekt mellan män och kvinnor. De har visat att de inte heller som vuxna klarar att sätta gränser utan att våldet har tagit överhand.

Flera går också i behandling för att rehabilitera sig samtidigt som man på nätterna ägnar sig att se på dessa brutala övergrepp på kvinnor.

Det är nödvändigt att samhället tar avstånd till denna grova och förnedrande pornografi på olika sätt. Ett sätt är att samhället sätter gränser för grupper av människor som visat sig inte klara av att själva sätta dessa gränser.

Jag anser att det snarast måste skapas en policy med tydliga regler för vad interner har möjlighet att se på TV eller video under anstaltsvistelsen.

Min fråga till ministern är därför:

Vad avser ministern göra för att begränsa utbudet av våld och pornografi för interner på svenska fängelser?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-03-13 Anmäld: 2000-03-21 Besvarad: 2000-04-06
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-04-06)