Pornografi på Postens utlämningsställen

Skriftlig fråga 2008/09:883 av Pedersen, Peter (v)

Pedersen, Peter (v)

den 24 april

Fråga

2008/09:883 Pornografi på Postens utlämningsställen

av Peter Pedersen (v)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Det har kommit till min kännedom att Posten samarbetar med utlämningsställen som säljer grov porr – detta trots att Posten enligt uppgift skriver avtal med utlämningsställena där de förbinder sig att inte saluföra pornografi. Pornografins budskap är att kvinnor är en handelsvara för mäns sexualitet, som det står dem fritt att köpa, förbruka och göra sig av med. På så sätt blir pornografin liksom prostitutionen en del av mäns sexualiserade våld mot kvinnor. Forskning tyder även på att exponering för pornografi leder till avtrubbning inför våld mot kvinnor samt föreställningar om att kvinnor ”vill” bli våldtagna. Därför är det självfallet totalt oacceptabelt att Postens utlämningsställen säljer porr. Människor ska kunna utföra sina postärenden utan att behöva bli kränkta genom att exponeras för ett pornografiskt utbud.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till statsrådet:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att Postens utlämningsställen ska upphöra med att saluföra pornografi?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Anmäld: 2009-04-24 Inlämnad: 2009-04-24 Svar anmält: 2009-05-06 Besvarad: 2009-05-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-05-06)