Politiska ungdomsförbund och valarbete på skolor

Skriftlig fråga 2013/14:519 av Bergstedt, Hannah (S)

Bergstedt, Hannah (S)

den 24 mars

Fråga

2013/14:519 Politiska ungdomsförbund och valarbete på skolor

av Hannah Bergstedt (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Det är viktigt att ungdomar i allmänhet och förstagångsväljarna i synnerhet får möjligheter att tala med de politiska partierna och deras ungdomsförbund. Vid varje val uppstår i olika kommuner och skolor diskussioner om de politiska ungdomsförbunden ska få ha flygbladsutdelningar och bokbord på skolor. Ibland används urvalsfrågan som en undanflykt för att hindra ungdomsförbunden att komma in på skolorna. Att politiska ungdomsförbund vars partier har representation i kommunfullmäktige ska släppas in ser jag som en självklarhet och som ett rimligt urvalskriterium. Detta måste gälla såväl kommunala skolor som friskolor. Man bör komma ihåg att de demokratiska fri- och rättigheterna egentligen ger alla medborgare och sammanslutningar rätt att utöva dessa fri- och rättigheter. Skolor och skolgårdar måste i detta sammanhang behandlas som ett offentligt rum. Staten och kommunerna måste se till att även friskolorna är öppna för det politiska samtalet.

Fråga:

Genom vilka initiativ avser ministern att garantera de politiska ungdomsförbunden möjlighet att ha bokbord och dela ut flygblad på alla skolor i Sverige i valrörelsen till EU-parlamentsvalet och i höstens valrörelse?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-03-24 Anmäld: 2014-03-25 Besvarad: 2014-04-02 Svar anmält: 2014-04-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-04-02)