Politiska fångar

Skriftlig fråga 2020/21:144 av Petter Löberg (S)

Petter Löberg (S)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Sedan den 29 juni är ledaren för det etiopiska partiet Balderas, Eskinder Nega, häktad. Han är en politiker som främst har sin bas i Addis Abeba. Utöver honom är flera andra i hans parti och andra partier häktade och väntar åtal. Enligt de senaste uppgifterna är såväl Eskinder Nega och hans politiske ansvarige Sintayehu Chekol som partiets kvinnoordförande Aster Seyoum och den organisationsansvarige för städerna Askale Demissie förda till fängelset Kality.

Det är extra viktigt att de som är i fängsligt förvar får tillgång till sjukvård i enlighet med internationella överenskommelser.

Eskinder Nega är åtalad i enlighet med de gamla terrorlagarna (som enligt tidigare löften ska förändras, men så har ännu inte skett). Åtalspunkterna mot honom är terrorism och mordkomplott mot den tidigare borgmästaren i Addis Abeba, Takele Uma.

Trots att det har gått månader sedan Nega åtalades har åtalet fortfarande inte styrkts med några bevis. Enligt MR-observatörer skulle åtalet mot honom förkastas och Nega försättas på fri fot. Rättegången betecknas av flera MR-försvarare som en rent politisk rättegång. Den typen av rättegång som Eskinder Nega och flera andra politiker från olika partier just nu utsätts för är mycket oroväckande. Det finns många Etiopienvänner i Sverige och världen som är engagerade i att landet ska få en demokratisk utveckling och respektera mänskliga rättigheter. Sveriges stöd till Etiopien för att gå i den riktningen är stort, och vi har långa band till varandra. Som vänner till Etiopien blir vi därför också bekymrade när den politiska processen i landet går bakåt.

Tidigare har Etiopien en historia av politiska rättegångar. Under föregående regimer har oppositionsledare, prominenta författare och journalister (inklusive Eskinder Nega) blivit fängslade. Det har skett med hjälp av i princip samma terrorlagar som nu används.

Därför vill jag ställa följande fråga till utrikesminister Ann Linde:

Vilka åtgärder avser utrikesministern att vidta angående de politiska fångarna i Etiopien?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-10-01 Överlämnad: 2020-10-01 Anmäld: 2020-10-02 Svarsdatum: 2020-10-14 Sista svarsdatum: 2020-10-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga