Politiska domstolsbeslut i Turkiet

Skriftlig fråga 2009/10:998 av Kerimo, Yilmaz (s)

Kerimo, Yilmaz (s)

den 20 augusti

Fråga

2009/10:998 Politiska domstolsbeslut i Turkiet

av Yilmaz Kerimo (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

De utdragna rättegångarna rörande det 1 700 år gamla Mor Gabriel-klostrets ägor i Turkiet har tagit en ny vändning.

Jag har de senaste åren deltagit i Mor Gabriel-klostrets rättegångar sju gånger. Två av rättegångarna vann Mor Gabriel, en av dessa var hur gränserna skulle dras mellan de kurdiska byarna. Enligt uppgift har nu en högre domstolsinstans i Turkiet upphävt en för klostret gynnande dom.

De turkiska makthavarna har upprepade gånger uttryckt att diskussioner utomlands om folkmordet Seyfo försämrar situationen för Mor Gabriel. Jag misstänker att svenska riksdagens erkännande av folkmordet i våras har bidragit till att Turkiet nu hämnas genom att ogiltigförklara en rättegång som har pågått i två år med närvaro av många utländska ambassader och EU.

Jag anser att utrikesminister Carl Bildt i flera år har varit alldeles för passiv om den turkiska staten övergrepp i frågan om minoriteternas rätt och skydd och rätt till egendom. Turkiets senaste agerande är ett klassiskt sätt att skrämma minoriteter att inte gå vidare i frågor mot staten.

Jag anser att ministern nu måste agera snabbt, skarpt och tydligt för att se till att Turkiets rättsväsen inte blir en bricka i den Turkiska statens förföljelse av minoriteter.

Min fråga till utrikesminister Carl Bildt är:

Vilka initiativ avser ministern att ta för att markera mot Turkiets rättsövergrepp i förföljelsen av de kristna assyrier/syrianerna i Midyat?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-08-20 Besvarad: 2010-09-03 Svar anmält: 2010-10-04 Anmäld: 2010-10-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-09-03)