Politiska åtgärder för fler kvinnor i bolagsstyrelser

Skriftlig fråga 2012/13:578 av Ericson, Gunvor G (MP)

Ericson, Gunvor G (MP)

den 12 juni

Fråga

2012/13:578 Politiska åtgärder för fler kvinnor i bolagsstyrelser

av Gunvor G Ericson (MP)

till statsrådet Maria Arnholm (FP)

Ny statistik från Andra AP-fondens Kvinnoindex visar att andelen kvinnor i de svenska börsbolagens styrelser minskar för andra året i rad. Andelen kvinnliga styrelseledamöter än nu nere på 22,3 procent, nästan samma nivå som 2010. Utvecklingen bekräftas av en färsk rapport från SIS Ägarservice, som visar att 27 av börsbolagen helt saknar kvinnor i styrelsen, jämfört med 25 bolag förra året. I de statligt ägda bolagen är läget ett annat. Med medvetet politiskt arbete har ägaren, staten, uppnått målet om minst 40 procent kvinnor i bolagsstyrelserna redan år 1995.

Dessa fakta visar att börsbolagen inte klarar av att öka andelen kvinnor på egen hand. Det krävs politiskt agerande. För ett år sedan frågade jag den dåvarande jämställdhetsministern Nyamko Sabuni vad hon tänkte göra för att nå en jämn könsrepresentation i börsbolagens styrelser. Svaret handlade om att prata med näringslivet och att ordna seminarier.

Vi anser att det är hög tid att införa en lag om kvotering. Erfarenheter från Norge och Finland visar att det är ett effektivt medel för att nå målet. Jämn könsfördelning i bolagens ledningar ökar möjligheten att rekrytera efter kompetens, bredda sin bas av erfarenheter och förbättra sin potential på marknaden. Den förra jämställdhetsministerns åtgärder har hittills inte gett något resultat. Min fråga till statsrådet blir därför:

Kommer statsrådet att överväga kvotering som medel för att nå minst 40 procent av vartdera könet i börsbolag såväl som i offentligt ägda bolag?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-06-12 Anmäld: 2013-06-12 Besvarad: 2013-06-18 Svar anmält: 2013-06-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-06-18)