Politisk snedvridning i skolans kurslitteratur

Skriftlig fråga 2006/07:1257 av Rojas, Mauricio (fp)

Rojas, Mauricio (fp)

den 25 maj

Fråga

2006/07:1257 Politisk snedvridning i skolans kurslitteratur

av Mauricio Rojas (fp)

till statsrådet Jan Björklund (fp)

I den rapport titulerad (S)kolan – om politisk snedvridning i grundskolans läroböcker som offentliggjordes den 22 maj visar jag på att några utav grundskolans mest använda läroböcker ger våra barn en ovetenskaplig och politiskt vinklad bild av Sveriges moderna historia. Kraven på allsidighet, saklighet och vetenskaplig förankring som är ställda i skolans styrdokument åsidosätts på ett flagrant sätt.

Självklart är det inte politikers uppgift att författa eller censurera kurslitteratur för våra svenska skolor men det är rimligt att ställa krav på allsidighet, saklighet och vetenskaplig förankring på läroböckerna och granska desamma utifrån dessa krav.

Med tanke på den mycket betydelsefulla roll som skolböckerna har för att ge en korrekt bild av vår historia och de förlopp som lett fram till den värld vi lever i i dag vill jag fråga statsrådet vilka åtgärder som han anser är befogade i syfte att tillförsäkra sig om att skolans läroböcker motsvarar de ovan nämnda kraven.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-05-25 Anmäld: 2007-05-28 Besvarad: 2007-05-30 Svar anmält: 2007-05-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-05-30)