Politisk opinionsbildning i skolan

Skriftlig fråga 2017/18:1065 av Boriana Åberg (M)

Boriana Åberg (M)

till Statsrådet Anna Ekström (S)

 

Sedan den 1 januari 2018 får skolor begränsa vilka partier de bjuder in till sig, så länge detta sker på objektiva grunder. Exempelvis är det fullt möjligt att begränsa inbjudningar till att enbart avse partier som sitter i riksdagen, kommunen eller regionen. Många rektorer uttryckte att det innan dess var svårt att veta vad som gällde och om de kunde neka politiska partier att besöka skolan eller inte.

Fortfarande menar dock flera politiska ungdomsförbund att de inte blir insläppta på gymnasieskolorna. Samtidigt uppger många rektorer att de haft problem med att utomstående försökt sprida extremistisk propaganda i skolan. En granskning som Dagens Nyheter publicerade i mars visar att drygt hälften av de tillfrågade rektorerna har upplevt detta problem antingen någon enstaka gång eller flera gånger. Det blir problematiskt när extrema krafter som inte räds att ta sig in på skolor på okonventionella sätt är de som syns på skolorna, medan politiska ungdomsförbund inte alltid är välkomna.

Eleverna måste få möjlighet att bilda sig en egen politisk uppfattning, vilket exempelvis kan tillgodoses genom att rektorer tillåter de politiska ungdomsförbundens bokbord på gymnasieskolorna. Det är förståeligt att rektorerna kan välja att vara restriktiva med tillstånd snarare än att riskera att släppa in icke-demokratiska krafter. Att rektorer och skolor själva får besluta om vilka som är välkomna på skolan är positivt, men risken för extremism på skolan ska inte kunna vara en bakomliggande orsak till att hålla ungdomsförbunden borta.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Ekström följande:

 

Hur avser statsrådet att säkerställa att gymnasieeleverna får möjlighet att ta del av politisk opinionsbildning och förbereda sig för deltagande i demokratiska processer?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-03-20 Överlämnad: 2018-03-21 Anmäld: 2018-03-22 Svarsdatum: 2018-03-28 Sista svarsdatum: 2018-03-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga