Politisk förföljelse i Turkiet

Skriftlig fråga 2008/09:875 av Hultqvist, Peter (s)

Hultqvist, Peter (s)

den 23 april

Fråga

2008/09:875 Politisk förföljelse i Turkiet

av Peter Hultqvist (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Efter valet i Turkiet har den turkiska staten fängslat och trakasserat funktionärer och förtroendevalda inom partiet DTP. Aktionen strider mot de grundläggande demokratiska fri- och rättigheterna. Den riktar sig mot ett parti som har brett stöd hos den kurdiska befolkningsgruppen och är att betrakta som en del i förtrycket av den kurdiska minoriteten.

Min fråga till utrikesministern är:

Vilka åtgärder avser utrikesministern att vidta med anledning av den turkiska statens trakasserier och fängslanden riktade mot förtroendevalda och funktionärer inom DTP?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-04-23 Anmäld: 2009-04-23 Besvarad: 2009-05-08 Svar anmält: 2009-05-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-05-08)