Planerat tekniskt arbete

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

polisutbildningen

Skriftlig fråga 1999/2000:823 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 13 april

Fråga 1999/2000:823

av Ulla-Britt Hagström (kd) till justitieminister Laila Freivalds om polisutbildningen

Polisutbildning bedrivs i dag endast vid Polishögskolan i Solna. Skolan tar emot 800 studerande. Hösten 2000 är avsikten att ta emot 1 000 studerande. Då det har varit svårt att rekrytera poliser till norra Sverige kommer polisutbildning att bedrivas också i Umeå. Avtalat gäller 48 studenter hösten 2000 och en utökning ska ske till 144 studenter.

Enligt uppgift avser Polishögskolan också att bedriva polisutbildning i södra Sverige. Tanken är att dessa utbildningar ska permanentas. Kommunerna Borås, Eksjö, Hässleholm, Kalmar, Linköping, Olofström samt Blekinge och Skåne län har anmält sitt intresse. Initialkostnaden kommer att variera beroende på var den nya polisutbildningen placeras. Vissa orter har redan högskola, lokaler, boendemöjligheter för studenter, träningsfält m.m. Det är därför viktigt att en noggrann analys görs, så att placeringen blir såväl ändamålsenlig som kostnadseffektiv.

Med hänvisning till det anförda vill jag ställa följande fråga till justitieminister Laila Freivalds:

Vilka åtgärder avser statsrådet vidta för att tillgodose såväl ändamålsenlighet som kostnadseffektivitet vid placering av polisutbildning i södra Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-04-13 Besvarad: 2000-04-19 Anmäld: 2000-04-25
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-04-19)