polisresurser i gles- och landsbygden

Skriftlig fråga 1999/2000:461 av Svensson, Per-Olof (s)

Svensson, Per-Olof (s)

den 21 januari

Fråga 1999/2000:461

av Per-Olof Svensson (s) till justitieminister Laila Freivalds om polisresurser i gles- och landsbygden

Allt oftare kan man läsa och höra om att den grövre brottsligheten, framför allt i form av bank- och butiksrån, ökar i gles- och landsbygden. Man kan dra den slutsatsen att det blivit vanligare eftersom polisresurserna minskat och centraliserats. Om just detta är en bidragande orsak eller om skälen är andra torde vara svårt att avgöra.

Det kan inte vara helt osannolikt att det är avsaknaden av dygnet-runt-närhet till polisen som kan ha en viss inverkan på att begå grövre brott just i gles- och landsbygden. Ju längre från polisen brotten begås desto mindre är risken för snabba polisinsatser.

Därför frågar jag ministern:

Vad avser justitieministern att göra för att även gles- och landsbygd ska ha nära tillgång till polisresurser?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-01-21 Anmäld: 2000-01-25 Besvarad: 2000-01-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-01-26)