Polisnärvaro i utsatta områden

Skriftlig fråga 2020/21:138 av Roger Haddad (L)

Roger Haddad (L)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

På polisens lista över särskilt utsatta och utsatta områden finns Bäckby i Västerås med. Det är en stadsdel som under lång tid haft bekymmer, och trots aktuella och pågående investeringar med nya bostäder med mera kvarstår problemet med otrygghet och kriminalitet. Det gäller främst ungdomsgäng som samlas, mycket unga personer som lockas in för att leverera narkotika. Torget och näraliggande lekplatser används för att gömma narkotika som säljs av personer i området. Detta sammantaget är helt oacceptabelt och har bidragit till att många önskar lämna området men också till att de som finns där och trivs inte ens vågar använda vissa allmänna utrymmen som exempelvis lekplatserna.

I tidningen VLT sa nyligen en av de lokala polischeferna att man i princip har resurser för att ingripa mot de mest allvarliga brotten. Så har det låtit under många år. Polisen säger sig agera offensivt i stadsdelen, men min och allmänhetens bild är inte densamma och inte heller att det riktigt gett effekt. I stället för Liberalernas krav på en lokal närpolisstation blev det ett undangömt litet kontor som är öppet ett par timmar en gång i veckan, dagtid. Det är dessutom sommarstängt under flera veckor.

Polisen säger i samma artikel att man önskar få ut fler områdespoliser som arbetar brottsförebyggande och ”gränssättande”. Jag tror att det är precis det som behövs och något som vi från Liberalerna krävt länge både lokalt och nationellt. Men det är uppenbart att villkoren och förmågan inte finns. Eftersom området finns med på listan över utsatta områden menar jag att det är en skyldighet inte bara för kommunen utan i synnerhet för staten att genom polisen agera med målet att vi inte ska ha något utsatt område – varken i Västerås eller i övriga landet.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Vilka konkreta åtgärder kommer regeringen att vidta för att intensifiera sitt arbete i de utsatta områdena, inklusive i Bäckby i Västerås?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-09-30 Överlämnad: 2020-09-30 Anmäld: 2020-10-01 Svarsdatum: 2020-10-07 Sista svarsdatum: 2020-10-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga