Polisers rätt till kränkningsersättning

Skriftlig fråga 2016/17:1358 av Beatrice Ask (M)

Beatrice Ask (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

I dag ställs betydligt högre krav för att poliser ska få rätt till kränkningsersättning när de utsätts för brott, jämfört med andra. Som framgår av NJA 2005 s. 738 krävs det mer än annars för att kränkningsersättning ska tillerkännas en polis om den påstådda kränkningen sker i anslutning till ett polisingripande där en polis tillgripit våld.

Moderaterna, justitieutskottet och numera även riksdagsmajoriteten menar att kränkningsersättning bör utgå i fler fall när det är poliser som är brottsoffer. Den 20 april tillkännagav riksdagen att regeringen bör tillsätta en utredning för att polisers rätt till ersättning vid allvarlig kränkning ska kunna utökas.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverade sig mot detta beslut. I reservationen menade paritets representanter att man inte vill föregå den så kallade blåljusutredningen. I direktiven (dir. 2016:115) till utredningen Ett modernt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal och andra samhällsnyttiga funktioner omfattas dock inte frågan om polisens rätt till kränkningsersättning.

Mot bakgrund av denna reservation vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Avser statsrådet att lämna ett tilläggsdirektiv till utredningen för att möjliggöra för fler poliser att erhålla kränkningsersättning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-05-05 Överlämnad: 2017-05-08 Anmäld: 2017-05-09 Svarsdatum: 2017-05-17 Sista svarsdatum: 2017-05-17
Svar på skriftlig fråga