poliser i fredsbefrämjande insatser

Skriftlig fråga 1997/98:510 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)
Fråga 1997/98:510 av Carina Hägg (s) till utrikesministern om poliser i fredsbefrämjande insatser

Första gången svenska poliser deltog i fredsfrämjande tjänst var i den styrka som upprättades på Cypern år 1964. Svenska poliser var sedan stationerade där ända fram till år 1993. Sedan kalla krigets slut har fredsfrämjande insatser alltmer genomförts i inomstatliga konflikter där bl.a. polis- och rättsväsendet försvagats eller brutit samman. Därför har internationella polisinsatser blivit allt vanligare. I juli år 1997 tjänstgjorde ca 100 svenska poliser i fredsfrämjande verksamhet. Då hade sammanlagt 1 600 svenska poliser tjänstgjort i 14 FN-styrkor.

Inte minst mot bakgrunden av att efterfrågan på poliser beräknas öka har regeringen tagit sig an uppgiften att skapa ett system för att snabbare kunna upprätta polisstyrkor. Det arbete som hittills gjorts och det som pågår på området är mycket positivt. Dock har det uppstått frågetecken på en punkt. Vid mina kontakter med polisen har synpunkten framförts att polisen skulle kunna göra ett effektivare arbete snabbare om man hade en stadigare grund dvs. kunskap om respektive landet, att stå på. Inför deltagande i en internationell fredsfrämjande verksamhet finns önskemål om en kort utbildning men en utbildning som är särskilt anpassad till uppdraget. De av polisen framförda synpunkterna är enligt min mening väl värda att beakta i det fortsatta arbetet.

Min fråga till regeringen är om poliser som i framtiden skall delta i internationell fredsfrämjande verksamhet kan påräkna anpassad information och särskilda utbildningsinsatser.

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-03-05 Anmäld: 1998-03-09 Besvarad: 1998-03-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga