Polisens verksamhet i Halland

Skriftlig fråga 2007/08:780 av Hoff, Hans (s)

Hoff, Hans (s)

den 15 februari

Fråga

2007/08:780 Polisens verksamhet i Halland

av Hans Hoff (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

I Halland har polisen lyckats minska antalet anmälda fall av misshandel utomhus med 30 procent. Arbetssättet har varit enkelt. Fler poliser har funnits i centrum på helgkvällarna, när de flesta misshandelsfallen utomhus sker.

För att kunna fortsätta arbetet, som givit detta positiva genomslag, innebär det behov av en ökad närvaro av poliser på helger. Det i sin tur kräver att bemanningen minskas på andra tider. Det ligger väl i linje med att polisen ska synas och verka på platser och tider där de behövs som bäst.

Skolminister Jan Björklund proklamerar nu att polisen ska få en ny uppgift i att hämta skolkande elever till skolan. Enligt en rapport från Skolverket nyligen så skolkade ca 1 600 elever minst en månad förra året. Ytterligare 5 000 elever skolkade då och då.

Detta uppdrag, att hämta skolkande elever, kommer att bli en betydande arbetsbörda för polisen. Det kommer i sin tur naturligtvis att gå ut över bland annat insatserna för att minska misshandeln.

Jag vill fråga vilka åtgärder justitieministern har för avsikt att genomföra så att kärnverksamheten hos polisen i Halland inte ska bli lidande i framtiden.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Anmäld: 2008-02-15 Inlämnad: 2008-02-15 Svar anmält: 2008-02-21 Besvarad: 2008-02-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-02-21)