Polisens utredning av arbetsmiljöbrott

Skriftlig fråga 2009/10:841 av Olsson, Lena (v)

Olsson, Lena (v)

den 27 maj

Fråga

2009/10:841 Polisens utredning av arbetsmiljöbrott

av Lena Olsson (v)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Hur bra polisen arbetar med arbetsmiljöbrott varierar över landet. Till exempel finns olika rutiner när det gäller hur lång tid det tar från anmälan till dess att polisen undersöker platsen vid olyckor med dödlig utgång. Inom Polismyndigheten i Skåne undersöker man platsen omedelbart, medan det på andra håll kan dröja mycket lång tid.

Såväl Arbetsmiljöverket som polis och åklagare är överens om att kvaliteten på utredningar om arbetsmiljöbrott är väldigt skiftande inom landet. Endast en liten del av anmälningarna leder till åtal eller strafföreläggande. Samtidigt vittnar det ökande antalet arbetsplatsolyckor i Sverige om en oroväckande trend vad gäller de faktiska arbetsmiljöbristerna.

Jag ställde för två år sedan en fråga om arbetsmiljöbrott, och justitieministern hänvisade då till utvecklingsarbete inom såväl polisen som Åklagarmyndigheten. Min bild är dock att inte mycket hänt sedan dess.

Min fråga till justitieminister Beatrice Ask är:

Avser justitieministern att vidta åtgärder för att arbetet mot arbetsmiljöbrott ska förbättras?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-05-27 Anmäld: 2010-05-27 Svar anmält: 2010-06-03 Besvarad: 2010-06-03
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-06-03)