Polisens underskott

Skriftlig fråga 2008/09:543 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 29 januari

Fråga

2008/09:543 Polisens underskott

av Ameer Sachet (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Polisen går mot ett underskott på nästan 1,1 miljarder kronor i år, det visar den senaste utgiftsprognosen som Rikspolisstyrelsen skickade till Justitiedepartementet i förra veckan.

EU-ordförandeskapet tros kosta 120 miljoner, utöver detta tillkommer också kostnader på 40 miljoner kronor för satsningen mot den grova organiserade brottsligheten. Polisen räknar med att klara budgeten under 2009 genom den utökade anslagskredit regeringen redan beviljat. Detta kräver dock att regeringen skjuter till extra pengar för EU-ordförandeskapet och för kampen mot den organiserade brottligheten.

Att använda den utökade anslagskrediten innebär dock att man skjuter en växande skuld framför sig. Även 2010 går polisen med över 1,1 miljarder kronor back, vilket innebär ett ackumulerat underskott på 2,2 miljarder kronor. Då är de besparingar som polisen nu håller på att genomföra inräknade. Samtidigt som polisen har dessa underskott så ska ett mål på 20 000 poliser år 2010 uppnås. Detta går inte ihop och det vet statsrådet.

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att lösa underskotten hos polismyndigheterna och för att utöka antalet poliser?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-01-29 Anmäld: 2009-01-29 Besvarad: 2009-02-04 Svar anmält: 2009-02-09
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-02-04)