Polisens tillgång till elpistoler

Skriftlig fråga 2017/18:858 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Polisens uppgift är att skapa trygghet och att förhindra och förebygga brott i Sverige. För att på bästa sätt kunna göra detta måste polisen i Sverige ha tillgång till den mest effektiva tekniska utrustningen. I många länder såsom Finland och Tyskland är elpistol ett bra hjälpmedel i brottsbekämpningen.

Flera länder i Europa och i övriga världen har gett polisen större resurser och bättre teknisk utrustning. Sverige måste självklart följa med i utvecklingen och bekämpa brottsligheten med bra utbildning och utrustning.  Den svenska polisen saknar däremot möjligheten att generellt använda elpistol.

Elstöten chockar en person under några korta sekunder. Vapnet oskadliggör på så sätt personen och underlättar för polisen att övermanna och gripa vederbörande. Elpistolen ska självfallet användas med gott omdöme, men det minskar polisens behov av att använda sig av skarpa vapen som ger upphov till helt andra skador och risker.

Det pågår nu ett försök med elpistoler i Sverige, vilket är bra, men försöket ska hålla på i nästan två år och därefter utvärderas innan det kan bli permanent. Försöksperioden är mycket lång och behovet av elpistoler är stort redan i dag. I Västra Götaland pågår försöket i Borås och detta borde utökas till fler områden i Västsverige, där självklart även Skaraborg borde ingå som ett försöksområde.

Elpistolsförsöket är bra men försökstiden borde minskas och försöksområdena utökas då behovet av detta nya verktyg redan nu visat sig vara stort för polisen i sin brottsbekämpning.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Avser ministern att ta några initiativ för att utöka försöksområdena och minska tiden för försöksperioden för att ge polisen snabbare tillgång till elpistolen som ett av sina verktyg i brottsbekämpningen? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-02-27 Överlämnad: 2018-02-27 Anmäld: 2018-02-28 Svarsdatum: 2018-03-07 Sista svarsdatum: 2018-03-07
Svar på skriftlig fråga