Polisens skyddsvästar

Skriftlig fråga 2017/18:1074 av Andreas Carlson (KD)

Andreas Carlson (KD)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Polisförbundets studieombudsman Peter Larsson har varnat för att den skyddsutrustning som tillhandahålls nyutexaminerade studenter är undermålig. Skyddsvästarna som poliser tillhandahålls passar helt enkelt inte den enskilde polisen, trots att de ska vara personliga.

Den nuvarande upphandlingen är uppenbart undermålig. Men det är inte första gången detta uppmärksammas. I granskningen som följde efter terrordådet på Drottninggatan kom uppgifter om att de tunga skyddsvästar som används vid särskilda händelser inte heller fanns i rätt storlek till polisen.

För att sammanfatta tycks varken personlig eller särskild skyddsutrustning finnas i korrekta storlekar. Detta är allvarligt då det hindrar polisers handlingsförmåga och inte erbjuder ett fullgott skydd. I terroröverenskommelsen drev Kristdemokraterna kravet på att förstärkningsutrustning i form av vapen och skyddsutrustning ska vara personlig och tillgänglig för alla poliser. Nu får vi reda på att inte ens den utrustning som ska vara personlig är det.

Mot bakgrund av det ovanstående vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

Hur ska ministern garantera att alla poliser får tillgång till en personlig och ändamålsenlig skyddsutrustning?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-03-21 Överlämnad: 2018-03-22 Anmäld: 2018-03-23 Sista svarsdatum: 2018-04-04 Svarsdatum: 2018-04-05
Svar på skriftlig fråga