Polisens skyddsutrustning

Skriftlig fråga 2017/18:1152 av Thomas Finnborg (M)

Thomas Finnborg (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Enligt polisens skyddsombud är det väldigt svårt, nästintill omöjligt, att få fram skyddsutrustning för polis i yttre befäl. Skyddsombudet beskriver en vardag som blivit allt svårare att uppfylla mot ställda mål, beträffande att utrusta poliser. Enligt vad som framkommer är det extra besvärligt att få fram exempelvis skyddsvästar, hörselskydd och kängor.

Polisen är precis som alla andra myndigheter tvingad att följa lagen om offentlig upphandling, LOU. Uppenbarligen finns det utvecklingspotential inom polisen vad beträffar upphandlingar. Både fördröjningar och omorganisationen hos polisen är tydligen problemet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att komma till rätta med problemen kring bristen i fråga om polisens skyddsutrustning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-04-05 Överlämnad: 2018-04-05 Anmäld: 2018-04-10 Svarsdatum: 2018-04-18 Sista svarsdatum: 2018-04-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga