Polisens resursanvändning inom it-området

Skriftlig fråga 2011/12:95 av Haddad, Roger (FP)

Haddad, Roger (FP)

den 2 november

Fråga

2011/12:95 Polisens resursanvändning inom it-området

av Roger Haddad (FP)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Regeringen och riksdagen har de senaste åren kraftfullt utökat resurserna till svensk polis. Syftet har varit att förstärka polisen så att den kan arbeta ännu mer effektivt för att förebygga och förhindra brott men också att uppnå ambitionen med en mer synlig polis ute i samhället. En synlig polis kan förebygga och skapar en ökad trygghetskänsla för många medborgare.

Parallellt förs och ska föras en diskussion om hur polisväsendet använder sina resurser och om dessa används på ett långsiktigt och strategiskt sätt så att vi får ut en ännu bättre verksamhet i takt med att skatteanslaget ökar och antalet poliser ökar. En annan viktig del som uppmärksammats positivt av medierna är den tekniska utrustningen för polisen och i synnerhet systemet PUST som är tänkt att effektivisera polisens arbete väsentligt. Det har kommit till min kännedom genom ett antal artiklar att det finnas planer på att ersätta detta nya it-system med ytterligare ett system, vilket enligt uppgifter innebär att nyinvesteringar motsvarande 100 miljoner kronor skulle försvinna och ersättas med en ny it-plattform som skulle kosta väldigt mycket pengar.

Med anledning av dessa uppgifter vill jag fråga justitieministern vad hon anser om denna resurshantering och om hon avser att agera i ärendet.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-11-02 Anmäld: 2011-11-07 Besvarad: 2011-11-09 Svar anmält: 2011-11-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-11-09)