polisens övertidsuttag

Skriftlig fråga 1997/98:17 av Pilsäter, Karin (fp)

Pilsäter, Karin (fp)
Fråga 1997/98:17 av Karin Pilsäter (fp) till justitieministern om polisens övertidsuttag

På senare tid har flera tillfällen uppmärksammats då polisingripande inte skett på grund av att ansvarig polis inte bedömt ärendet tillräckligt angeläget för att orsaka ett övertidsuttag. Exempel från Södertörnspolisen har visat att utryckning från långt avstånd föredragits framför att väcka lokalt stationerad personal. I stället har man efter långa resor anlänt för sent. Även dessa långa resor kostar tid och pengar, utryckande poliser kunde givetvis under restid utfört annat arbete. Det allvarligaste är dock att svåra brott mot personer inte bedömts som tillräckligt skäl för att polisutryckning skulle få kosta.

Med anledning av detta undrar jag om justitieministern planerar några förändringar i direktiven till polisen så att krav på övertidsneddragning ej går före utryckning vid misshandel, brand, inbrott etc.

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1997-09-22 Anmäld: 1997-09-29 Besvarad: 1997-10-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.