Polisens och Säkerhetspolisens tillgång till signalspaning

Skriftlig fråga 2008/09:1157 av Bodström, Thomas (s)

Bodström, Thomas (s)

den 17 augusti

Fråga

2008/09:1157 Polisens och Säkerhetspolisens tillgång till signalspaning

av Thomas Bodström (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Den borgerliga regeringen har gett FRA långtgående befogenheter vad gäller signalspaning. Samtidigt har Säpo och flera andra myndigheter fått se sin tillgång till signalspaningsunderrättelser strypta. En särskild utredning har undersökt polisens och Säkerhetspolisens behov av signalspaning. Frågan har varit av stort allmänt intresse. Därför avvaktar nu många remissinstansernas svar på utredningen.

Jag vill fråga justitieministern:

När avser justitieministern att remittera utredningen, och när går remisstiden ut?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-08-17 Anmäld: 2009-08-20 Besvarad: 2009-08-31 Svar anmält: 2009-09-03
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-08-31)