Polisens kontroll av illegal arbetskraft

Skriftlig fråga 2016/17:1858 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

 

I de fall då det finns misstanke om oegentligheter får polisen, baserat på utlänningslagen, göra kontroller av olika arbetsplatser för att finna illegal arbetskraft. Lyckligtvis finns det dock i dag en departementsskrivelse med en föreslagen förändring i utlänningslagen som riksdagen fattar beslut om kring nyår. Syftet med förändringen sägs vara att ge polisen ytterligare möjligheter att initiera kontroller, vilket av förklarliga skäl är positivt.

Problemet är som bekant brett och svårhanterligt då det dels handlar om illojal konkurrens mot andra företag, dels om att de som arbetar illegalt ofta utsätts för usla arbetsförhållanden, vilket vi vid ett flertal tillfällen fått läsa om i tidningarna.

Vad få personer vet är att det även är illegalt att anlita svart arbetskraft, och att man i och med detta ofta gör den enskilde arbetaren en björntjänst. Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Heléne Fritzon:

Vad avser statsrådet och regeringen att göra för att uppmärksamma allmänheten på att det inte bara är olagligt att arbeta illegalt utan även att utnyttja illegal arbetskraft?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-08-30 Överlämnad: 2017-08-30 Anmäld: 2017-08-31 Svarsdatum: 2017-09-13 Sista svarsdatum: 2017-09-13
Svar på skriftlig fråga