Polisens handläggningstider för vapenlicensärenden

Skriftlig fråga 2015/16:1524 av Roger Haddad (L)

Roger Haddad (L)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Nyligen har jaktsäsongen för många satt igång på allvar. Jaktsäsongens inledning aktualiserar på ett smärtsamt sätt att polisen under lång tid runt om i Sverige haft stora problem med långa handläggningstider för vapenlicenser. Många kommer även i år att missa hela eller delar av årets jaktsäsong.

Enligt Polismyndighetens egna uppgifter varierar den förväntade handläggningstiden kraftigt mellan olika delar av landet. Sämst ställt är det i Polisregion Syd, där väntetiden beräknas vara hela 20 veckor, men även i stora delar av övriga landet är väntetiden på minst två månader eller längre. Noteras bör att den förväntade handläggningstiden gäller vanliga tillståndsansökningar där handläggaren kan ta beslut direkt, utan vidare utredning.

Liberalerna anser att det är oacceptabelt att myndigheten inte kan leverera en rimlig handläggningstid. Vidare är det orimligt att skillnaderna i landet är så stora.

Långa handläggningstider drabbar nya jägare, jägare som vill byta vapen samt de vapenhandlare som får ligga ute med stora värden i avvaktan på polisens besked. Slutligen drabbar de långa handläggningstiderna myndigheten själv genom att allmänhetens förtroende påverkas negativt.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Vilka initiativ avser statsrådet och regeringen att ta för att säkerställa att handläggningstiden för vapenlicensärenden nedbringas till en godtagbar nivå i hela Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-08-23 Överlämnad: 2016-08-23 Anmäld: 2016-08-25 Svarsdatum: 2016-09-06 Sista svarsdatum: 2016-09-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga