Polisens förmåga att lösa bostadsinbrott

Skriftlig fråga 2010/11:586 av Haglö, Kerstin (S)

Haglö, Kerstin (S)

den 14 juni

Fråga

2010/11:586 Polisens förmåga att lösa bostadsinbrott

av Kerstin Haglö (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Sveriges Radio, Kaliber, rapporterade häromdagen att svensk polis inte prioriterar bostadsinbrott. Anledningen till detta ska vara att bostadsinbrotten anses vara svårare att lösa än andra brott, vilket försämrar statistiken. Enligt Kaliber som hört med utredare runt om i landet verkar tillvägagångssättet att inte prioritera inbrott utbrett. Att medvetet strunta i att utreda brottstyper som inbrott medverkar till att medborgarnas förtroende för polisen minskar. Den som råkar ut för inbrott ser det som en grov kränkning av deras integritet. Dålig ledning och bristande styrning synes vara två orsaker till problemet. Jag vill fråga justitieminister Beatrice Ask.

Vilka åtgärder avser justitieministern att vidta för att förbättra ledarskapet och styrningen inom och gentemot polisen så att medborgarna ska kunna känna förtroende för att även brott som bostadsinbrott ska utredas inom rimliga tider?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-06-14 Anmäld: 2011-06-14 Besvarad: 2011-06-20 Svar anmält: 2011-06-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-06-20)