Polisen i Roslagen

Skriftlig fråga 2008/09:874 av Johansson, Jan Emanuel (s)

Johansson, Jan Emanuel (s)

den 22 april

Fråga

2008/09:874 Polisen i Roslagen

av Jan Emanuel Johansson (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Trots nedskärningar på 70 miljoner kronor räknar polisen i Stockholms län med att få ett underskott om 50 miljoner kronor för 2009.

Polisen i Roslagen i norra Stockholms län gör ett mycket bra arbete trots ansträngda ekonomiska resurser. Men eftersom man måste dra ned på kostnaderna under 2009 är risken stor att Rikspolisstyrelsens mål att hälften av Sveriges poliser ska arbeta i yttre tjänst inte uppnås. I stället för att synas på gator och torg kommer enligt uppgift ett antal poliser att arbeta som arrestvakter. (En uppgift som i dag utförs av bland annat bevakningsföretag.) Man har fått dra ned på personalstyrkan och har tvingats säga upp lokaler. Polisledningen har valt att inte tillsätta några nya polisaspiranter i Roslagen under den här omgången. Poliser som skulle behövas på fältet har tvingats täcka upp för att det saknas administrativ personal.

Min fråga till justitieministern är:

Avser justitieministern att vidta några åtgärder för att underlätta den ansträngda situationen för polisen i Stockholms län och Roslagen?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-04-22 Anmäld: 2009-04-22 Svar anmält: 2009-05-06 Besvarad: 2009-05-06
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-05-06)