Policy vid upphandling av försvarsmateriel

Skriftlig fråga 2008/09:1080 av Karlsson, Anders (s)

Karlsson, Anders (s)

den 10 juli

Fråga

2008/09:1080 Policy vid upphandling av försvarsmateriel

av Anders Karlsson (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

De senaste dagarna har vi i medierna kunnat följa den bristande hanteringen vid upphandlingen av militärfordon. Det gäller en omfattande order på ett för Försvarsmakten viktigt försvarsmateriel. Det har i medierna framkommit flera oroväckande brister bland annat vad gäller jämförelser i materielstandard och kostnadsberäkningar för olika materiel. Ärendet är nu föremål för granskning i länsrätten.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet vilka åtgärder han har vidtagit för att se över Försvarets materielverks upphandlingspolicy.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-07-10 Besvarad: 2009-07-24 Svar anmält: 2009-08-13 Anmäld: 2009-08-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-07-24)