Polens demokrati

Skriftlig fråga 2016/17:1142 av Tina Acketoft (L)

Tina Acketoft (L)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Ett välfungerade rättssystem är grunden i varje demokrati. När Polen bröt sig loss från Sovjetunionen var det till en början ett ledande exempel för andra nya demokratier. De visade att det gick att bryta sig loss från den tidigare antidemokratiska och rättsvidriga samhällsstrukturen för att bygga ett mer demokratiskt samhälle. Polen moderniserades och liberaliserades i rask takt, det dröjde inte länge förrän landet blev en del av Europeiska unionen. Sedan hände något. I stället för liberalism har populism blivit den ledande ideologin. För rättsstaten har det har varit ett enormt bakslag.

Förra året inledde EU-kommissionen för första gången en granskning av rättstatligheten i ett medlemsland. Resultatet var nedslående. Den ansvarige kommissionären Frans Timmermans menar att det styrande partiet har riskerat domstolarnas oberoende och att de genomförda förändringarna utgör ett hot mot rättsväsendet. Timmermans har förgäves försökt föra samtal med Polens regering men utan framgång. I stället fortsätter Polen att gå åt ett alltmer antidemokratiskt håll. Timmermans har därför gått ut och bett EU:s medlemsländer att agera. Fler länder måste visa att de står upp för demokratin och att Polens utveckling inte kan accepteras.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

På vilket sätt avser utrikesministern att agera för att stötta kommissionär Timmermans i denna fråga?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-03-29 Överlämnad: 2017-03-29 Anmäld: 2017-03-30 Svarsdatum: 2017-04-05 Sista svarsdatum: 2017-04-05
Svar på skriftlig fråga