Polenkabeln

Skriftlig fråga 1999/2000:1276 av Söderdahl, Willy (v)

Söderdahl, Willy (v)

den 3 augusti

Fråga 1999/2000:1276

av Willy Söderdahl (v) till miljöminister Kjell Larsson om Polenkabeln

I dag togs Polenkabeln i drift. Ur demokratisk synpunkt har hela handläggningen av ärendet Polenkabeln givit mycket övrigt att önska. Det har varit flera moment som kunnat ifrågasättas om man verkligen velat göra en verklig prövning.

Nu ligger ärendet hos Miljööverdomstolen, där det ska avgöras om kabeln är till större nytta än skada för det svenska samhället.

Vilken tilltro får man till en handläggning där denna fråga inte är slutligt prövad, när verksamheten redan är i gång? Finns det en verklig vilja att göra en förutsättningslös prövning?

Människors tro på myndigheternas objektivitet skadas naturligtvis allvarligt av ett sådant handlande. Ska vi ha miljöengagerade medborgare måste de känna förtroende för myndigheternas miljöprövning.

Avser miljöministern vidtaga några åtgärder, med anledning av att Polenkabeln tagits i drift trots att prövning i Miljööverdomstolen kvarstår?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2000-08-03 Besvarad: 2000-08-17 Anmäld: 2000-09-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-08-17)