Polen och kvinnorna inför EU-medlemskapsförhandlingar

Skriftlig fråga 1999/2000:1170 av Hoffmann, Ulla (v)

Hoffmann, Ulla (v)

den 13 juni

Fråga 1999/2000:1170

av Ulla Hoffmann (v) till utrikesminister Anna Lindh om Polen och kvinnorna inför EU-medlemskapsförhandlingar

Enligt rapporter från kvinnoorganisationer i Polen har situationen för kvinnorna förvärrats under de senaste åren. Efter det sista riksdagsvalet förbjöds abort helt och det är även förbjudet att göra prenatala undersökningar. Våldtäkt är visserligen straffbart, men rättsväsendet anser att våld mot kvinnor och våldtäkt är en familjeangelägenhet och straffen är låga.

Kvinnorepresentationen i parlamentet är 13 % trots att 56 % av Polens befolkning är kvinnor. Även om det är lagstadgat att kvinnor och män ska ha lika lön för lika arbete betalas kvinnor i genomsnitt 20 % lägre lön för samma arbete. Enligt rapporter från kvinnoorganisationer diskrimineras kvinnor i Polen konsekvent inom varje område.

Polen ratificerade FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor den 30 juli 1980 vilket innebär att Polen förbundit sig att uppfylla konventionen. Verkligheten är, enligt våra rapporter, en helt annan.

Polen är ett av ansökarländerna till EU och förhandlingar pågår. I de pågående förhandllingarna är det därför viktigt att Sverige som ett föregångsland aktivt driver kravet att ansökarländerna måste anpassa sin jämställdhetslagstiftning till EU:s.

Min fråga till statsrådet är därför:

Vilka åtgärder är regeringen beredd att vidta för att lyfta jämställdheten som ett krav i de pågående förhandlingarna med Polen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-06-28 Besvarad: 2000-07-11 Anmäld: 2000-09-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-07-11)