Pojkars skolresultat

Skriftlig fråga 2019/20:86 av Ebba Hermansson (SD)

Ebba Hermansson (SD)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Trots att ett av regeringens jämställdhetspolitiska delmål handlar om jämställd utbildning är skillnaden fortfarande stor mellan pojkar och flickor när det kommer till skolresultat. Flickor presterar bättre än pojkar i grundskolan och uppnår som grupp bättre resultat på prov och får högre betyg. Pojkar som grupp uppnår i lägre utsträckning gymnasiebehörighet och fullföljer därtill en gymnasieutbildning i lägre utsträckning. Även inom den högre utbildningen är det kvinnor som dominerar. Enligt SVT:s Agenda är 62 procent av de 350 000 studenter som påbörjat en högre utbildning i höst kvinnor. Bara 38 procent är män.

Den stora skillnaden mellan könen sett till skolresultat och högre utbildning kan få betydande konsekvenser. Enligt SKL riskerar pojkar i större grad att hamna utanför arbetsmarknaden, vilket i sin tur kan leda till ökad ohälsa och psykosociala problem. Det har lyfts fram ett antal skäl denna skillnad skulle kunna bero på, varav ett är olika förväntningar på pojkar respektive flickor. Att uppmuntra flickors ambitioner och strävan efter bra betyg är naturligtvis en självklarhet, men för att uppnå en jämställd utbildning bör även pojkars dito ägnas lika stor uppmärksamhet. 

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

Vilka åtgärder ämnar ministern vidta för att flickor och pojkar ska mötas av lika förväntningar i skolan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Överlämnad: 2019-10-03 Anmäld: 2019-10-04 Svarsdatum: 2019-10-09 Sista svarsdatum: 2019-10-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga