Platsbrist på särskilda ungdomshem

Skriftlig fråga 2013/14:669 av Lennart Axelsson (S)

Lennart Axelsson (S)

till Statsrådet Maria Larsson (KD)

 

Enligt nyhetsprogrammet Tvärsnytt har Statens institutionsstyrelse lämnat in en lex Sarah-anmälan där de belyser oron över platsbristen på särskilda ungdomshem.

Problemen med att hitta platser har pågått sedan november 2013, och i mitten av maj, när rapporten skrevs, stod sammanlagt 131 ungdomar i kö för akut-, utrednings- och behandlingsplatser.

Enligt Sis själva löper de som inte får en plats risk att fortsätta begå brott, fortsätta missbruka eller utnyttjas på olika sätt. Det i sin tur innebär ett hot mot deras liv, säkerhet, hälsa och framtid.

Samtidigt som anmälan lämnas in pågår avvecklingen av behandlingshemmet Granhult norr om Lindesberg. När beslutet fattades i oktober 2013 var det huvudsakliga argumentet att myndigheten hade problem med låg beläggning på sina anläggningar i stort.

Nu blir det om möjligt ännu tydligare på vilka lösa grunder som beslutet om nedläggning av en väl fungerande verksamhet fattades.

Granhult har plats för tolv unga killar. Nedläggningen berör dessutom 28 anställda. Verksamheten ska få fortsätta tills samtliga intagna har fått sin behandling innan den stängs.

Vad tänker Maria Larsson, som ansvarigt statsråd, vidta för åtgärder för att kunna ge dessa ungdomar den vård och behandling de är i behov av?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-06-10 Överlämnad: 2014-06-10 Besvarad: 2014-06-18 Sista svarsdatum: 2014-06-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga