Plastpåseskatten

Skriftlig fråga 2019/20:1789 av Björn Söder (SD)

Björn Söder (SD)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Naturvårdsverket har nu medgett att siffrorna som låg till grund för lagstiftningen om plastpåseskatten var felaktiga. Nya siffror visar nu att svenskarna använder färre plastkassar än vad som tidigare påståtts.

Samtidigt räknade regeringen med att plastskatten ska ge 2,1 miljarder kronor i ökade intäkter 2020. Enligt SVT genererade skatten under maj 22,3 miljoner.

I stället för att köpa plastpåsar vid butikernas kassor används nu andra sätt att bära hem varorna och ta hand om hushållsavfallet på, vilket många gånger kan vara ett sämre miljöval.

Statsrådet Per Bolund har tidigare hävdat att det är ett problem att plastpåsar hamnar i valars magar. Det finns dock inga belägg för att bärkassar från svenska hushåll hamnar i valars magar. Det finns heller ingen statistik som kan visa att bärkassar utslängda i naturen av svenska konsumenter varit ett stort bekymmer.

Felaktiga uppgifter och avsaknad av statistik och faktabelägg har alltså legat till grund för lagstiftningen om plastpåseskatten.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Per Bolund:

 

Avser statsrådet att riva upp lagstiftningen?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-07-09 Överlämnad: 2020-07-10 Sista svarsdatum: 2020-07-24 Svarsdatum: 2020-08-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga