Plankorsningar på Södra stambanan

Skriftlig fråga 2015/16:1193 av Monica Haider (S)

Monica Haider (S)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

På Södra stambanan mellan Malmö och Stockholm finns det fortfarande ett antal plankorsningar kvar. Det vi kan se är att bommar inte alltid fungerar och att olycksrisken ökar. Enligt Trafikverkets statistik sker det 30 olyckor per år i plankorsningar i Sverige. Hur många av dem som sker på Södra stambanan framgår inte.

Varje dag går bommarna ned ca 200 gånger, och den sammanlagda tiden de är nere är fem till sex timmar varje dygn. Det är inte rimligt med långa och återkommande väntetider när man korsar järnvägen. Bara i Kronobergs län har vi sex plankorsningar kvar, enligt Trafikverket.

Min fråga till statsrådet Anna Johansson är:

 

Vad tänker statsrådet göra för bygga bort de icke planskilda korsningarna på Södra stambanan?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2016-05-10 Överlämnad: 2016-05-11 Anmäld: 2016-05-12 Sista svarsdatum: 2016-05-18 Svarsdatum: 2016-05-24
Svar på skriftlig fråga